Hướng dẫn mua trả góp

Chương trình áp dụng cho CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CÁ NHÂN (Credit) (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM/MST/Tên công ty)

QUY ĐỊNH CHUNG
- Thời gian trả góp: 6 tháng.

- Không giới hạn số lần mua trả góp (nhưng phải đảm bảo thẻ đủ hạn mức).

- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 VNĐ trở lên.

- Số tiền giao dịch sẽ được chia thành những khoản trả góp đều nhau trong 6 tháng, được liệt kê cùng với các giao dịch bằng thẻ vào bảng sao kê hàng tháng. Khách hàng sẽ thanh toán các khoản này theo phương thức và thời hạn thanh toán thông thường của thẻ tín dụng. Khoản tiền phải trả góp sẽ được hiển thị trên bảng sao kê hàng tháng.